.
Menu Utama
Pengenalan Syarikat
Perkhidmatan Ditawarkan
Pengalaman Syarikat
Perunding Bersekutu
Pengarah Syarikat
Kakitangan Syarikat
Kelayakkan Syarikat
Pertanyaan
Pejuta
Jupem
FIG
Lembaga Jurukur Tanah
Wira Homeland Sdn Bhd
E-Goverment
Utusan Malaysia
Berita Harian
New Strait Times
TV3
RTM
hanafi@wiraukur.com
azmawi@wiraukur.com
kamarudin@wiraukur.com
osman@wiraukur.com
muhamad@wiraukur.com
mazlan@wiraukur.com
mohdroni@wiraukur.com
aeshah@wiraukur.com
aziera@wiraukur.com
hayati@wiraukur.com
mazlina@wiraukur.com
noraini@wiraukur.com
 

LOGIN HERE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
PENGENALAN SYARIKAT

Wira Ukur Consultant adalah berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan diberi tauliah praktis oleh Lembaga Juruukur Tanah Semenanjung Malaysia. Firma ini mempunyai hubungan kerja yang baik dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta serta komited di dalam usaha menghasilkan mutu kerja yang terbaik.

 

OBJEKTIF SYARIKAT

Wira Ukur Consultant mempunyai VISI dengan menawarkan Perkhidmatan Profesional bagi     sama-sama menjanakan pertumbuhan ekonomi negara. Justeru itu, kami berkeyakinan dengan sokongan kumpulan kakitangan yang komited, kreatif dan inovatif serta dengan pengalaman yang sedia ada, kami dapat mencapai hasrat tersebut dengan lebih berkesan serta efektif.

Sebagai sebuah firma bumiputra Profesional, kami menekankan pekara-pekara berikut dalam perkhidmatan kami :

  • MEMENUHI KEHENDAK DAN KEPERLUAN PELANGGAN DENGAN PERKHIDMATAN YANG CEKAP    DAN TEPAT.

  • MEMASTIKAN KHIDMAT PERUNDINGAN UKUR    BERKUALITI TINGGI,EFISYEN DAN        BIJAKSANA SELARAS DENGAN KEPERLUAN PROJEK BERKAITAN.

  • MENETUKAN PRODUK, DATA DAN MAKLUMAT YANG DIHASILKAN MENGIKUT SPESIFIKASI TERTENTU PELANGGAN SECARA PROFESIONAL.

  • MEMASTIKAN PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN PENGUKURAN DIBUAT OLEH PEGAWAI YANG TERLATIH DAN MAHIR.

 

Bagi mencapai objektif yang dinyatakan, kami:

  • MEMBERIKAN TUMPUAN KEARAH PEMBANGUNAN KAKITANGAN DI SEMUA PERINGKAT AGAR BERKEUPAYAAN TINGGI DAN BERKOMPITENSI DARI SEGI TEKNIKAL, PROFESIONALISMA DAN ETIKA KERJA.

 

  •  MELAKUKAN PENYELIDIKKAN DAN PEMBANGUNAN DARI SEMUA ASPEK ORGANISASI MAHUPUN KAKITANGAN TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI TERKINI SENTIASA DIBERIKAN KEUTAMAAN.

 

MOTO SYARIKAT

 

            ?Kepuasan Anda Keutamaan Kami?

Difirma kami, setiap kakitangan di didik dan supaya motto ini di jadikan panduan dalam melaksanakan sesuatu kerja. Ini akan dapat membentuk suasana kerja yang positif dan komited dengan kerja yang dilakukan. Dalam bidang perniagaan yang semakin mencabar, kami berusaha untuk memberi perkhidmatan terbaik untukanda semua seiring dengan pelaburan yang anda laburkan kepada firma kami.

 

Laman Utama

 

 


title survey
01.
UKURAN PECAH LOT TANAH UNTUK PERUMAHAN - SILA KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT

02.
UKURAN KEJURUTERAAN - SILA KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT

03.
UKURAN HIDROGRAFI - SILA KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT

04.
UKURAN TOPOGRAFI- SILA KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT

05.
KERJA-KERJA PEMBANGUNAN HARTANAH - SILA KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT
Rockwool
06.
UKURAN PERLOMBONGAN - SILA KLIK UNTUK MAKLUMAT LANJUT

 

 

 

KELANTAN

3455A Bangunan Koperasi Pekerja Bank(COBE) Berhad Tingkat 1 Wisma       Hajjah Habsah, Jalan       Sultanah Zainab, 15050 Kota Bharu     

Kelantan Darul Naim.

Tel:09-7471143 / 7471511       

 Fax:09-7437741

Website :

www.wiraukur.com

               Email :                  info@wiraukur.com

KUALA LUMPUR

229B Jalan Bandar 13,Taman Melawati,53100 Kuala Lumpur

Tel : 03-41080970/41086680

Fax : 04-41086680

 

 
 
Google
 

?2007 WIRA UKUR CONSULTANT.  Paparan terbaik 800 x 600 menggunakan Internet Explorer 5.0 dan ke atas.

Webmaster : sharimi muhamad